Metody

pnf

PNF, PNF w Pediatrii i PNF w skoliozach

Istotą metody PNF jest maksymalne pobudzenie ekstero i proprioreceptorów znajdujących się w ciele oraz różnych sfer kory mózgowej w celu ułatwienia (torowania) ruchu w obszarze uszkodzonym. W terapii pomocne staja się również wcześniejsze doświadczenia np. pochodzące ze schematów rozwoju ruchowego.
W PNF wykorzystuje się ruchy naturalne, przebiegające trójpłaszczyznowo, dzięki czemu zbliżone do czynności dnia codziennego.

Uwzględnienie podczas planowania terapii potrzeb ruchowych i problemów zgłaszanych przez chorego przynosi wiele korzyści i czyni z PNF metodę przyjazną dla pacjenta, opartą na bezbolesnej pracy, wykorzystującej silne odcinki ciała i umiejętności chorego do ułatwiania reedukacji utraconych funkcji.

PNF gwarantuje również wysoki poziom edukacji pacjenta, oparty na współuczestnictwie w planowaniu terapii oraz kontynuacji ćwiczeń w formie programu domowego, przy niewielkich wymaganiach sprzętowych.
Duża efektywność terapii wynika z dokładnej analizy problemu i ukierunkowanych oddziaływań.

Terapia metodą PNF postrzega pacjenta całościowo.

Nie ogranicza się tylko do pracy z niesprawną częścią ciała, ale wykorzystuje w terapii również zdrowe regiony ciała. Jest bezbolesna, wysoce edukująca pacjenta i skuteczna.