O nasOd 2001 roku jestem magistrem Fizjoterapii, absolwentką Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu.
Już w czasie studiów moje zainteresowania skierowane były na pracę z dziećmi.
Pragnąc lepiej poznać ich problemy jak i potrzeby często spotykałam się z nimi na oddziałach wielu poznańskich klinik.

Tuż po ukończeniu studiów rozpoczęłam współpracę z Kołem Pomocy Dzieciom z Cukrzycą kierując koloniami rehabilitacyjnymi.
Mój kontakt z małymi pacjentami znacznie rozszerzył się po rozpoczęciu pracy w dziecięcym szpitalu rehabilitacyjnym.

Swoje wieloletnie doświadczenia i wiedzę wzbogaciłam kończąc międzynarodowe kursy metod neurorozwojowych certyfikatem terapeuty NDT-Bobath oraz Vojty.
By móc lepiej zrozumieć potrzeby psychiczne dziecka, jego tożsamość i indywidualny rozwój ukończyłam studia podyplomowe na kierunkach pedagogiki i oligofrenopedagogiki.

Chcąc pomagać nawet tym najmłodszym pacjentom, podniosłam swoje kwalifikacje kończąc kurs Terapii i Oceny Neurorozwojowej wg. koncepcji NDT-Bobath niemowląt z neurologicznymi i pokrewnymi problemami ( NDT-Baby Bobath ).

Praca z tak wymagającymi i wyjątkowymi dla mnie pacjentami, jakimi są dzieci, wymaga w dalszym ciągu podnoszenia kwalifikacji. Dlatego ukończyłam również kursy Terapii Integracji Sensorycznej I i II stopnia, PNF, PNF w pediatrii i PNF w Skoliozach oraz Trójpłaszczyznową Terapię Manualną Wad Stóp u Dzieci na Podstawach Neurofizjologicznych.
Aby niejednokrotnie móc stawić czoło nawet tym najbardziej skomplikowanym przypadkom, przez cały czas poszukuję nowych rozwiązań popartych o ogrom wiedzy zdobywanej na certyfikowanych kursach i biorąc udział w wielu konferencjach fizjoterapeutycznych.