Metody

NDT-Bobath i NDT-Baby Bobath

NDT-Bobath i NDT-Baby Bobath

Neurodevelopment Treatment-Bobath

Metoda usprawniania o charakterze neurorozwojowym, opracowana w latach czterdziestych przez Karela (neurolog) i Bertę (fizjoterapeutka) Bobath, małżeństwo czeskie i nazwana od ich nazwiska metodą NDT-Bobath.

Metoda NDT nie zawiera żadnych gotowych zestawów ćwiczeń. Cala strategia postępowania usprawniającego oparta jest na wnikliwej analizie problemu klinicznego, precyzyjnej ocenie rozwoju psychomotorycznego, funkcjonalnego oraz oceny potencjalnych możliwości pacjenta.
Zasadniczym narzędziem służącym do szczegółowego planowania i programowania usprawniania w tej koncepcji jest obserwacja pacjenta i analiza prezentowanych przez niego możliwości lub istniejących ograniczeń w realizacji danej funkcji. Zatem podstawą do pracy i stosowania tej metody jest doskonała znajomość rozwoju neurofizjologicznego człowieka.

W trakcie terapii stosuje się różne techniki mające za zadanie zmniejszenie aktywności patologicznych wzorców ruchowych i aktywizacji reakcji o charakterze fizjologicznym przy unormowanym, czyli zbliżonym do prawidłowego napięciem mięśniowym.
Nauczanie prawidłowego ruchu odbywa się poprzez sterowanie punktami kluczowymi ciała (głowa, obręcz barkowa i obręcz biodrowa).

W terapii wykorzystywane są różnego rodzaju sprzęty ułatwiające dziecku prawidłową aktywność antygrawitacyjną - należą do nich wałki, piłki, kliny, deski równoważne.
Używanie wymienionych sprzętów nie jest równoznaczne ze znajomością metody NDT Bobath; Wymienione sprzęty są pomocne, ale nie są konieczne do pracy z dziećmi. Ważniejsza jest wiedza terapeuty o rozwoju prawidłowym i nieprawidłowym i o sposobach rozwiązania problemów dzieci.
Metoda nie polega też na nauczaniu pełzania, czworakowania, siadania czy chodzenia - polega na nauczaniu podstawowych elementów ruchu wchodzących w skład mechanizmu odruchu postawy.

W terapii powyższą metodą uczymy ruchu poprzez sensomotoryczne doświadczenia (czuciowo-ruchowe, poznawanie swojego ciała i nauka celowego posługiwania się nim), odczuwane przez skórę (czucie bólu, ucisku, temperatury), aparat ruchowy (przekazuje informacje dotyczące poczucia równowagi) oraz proprioreceptory mięśni i stawów.

Metoda NDT dotyczy nie tylko samych ćwiczeń terapeutycznych, ale obejmuje również cały system opieki nad pacjentem. Poprzez odpowiednie karmienie, pomoc w ubieraniu, noszenie czy nawet zabawę można umożliwić dziecku odbieranie prawidłowych doświadczeń sensomotorycznych, eliminować nieprawidłowe reakcje i ułatwiać właściwe.

Metoda NDT-Baby Bobath stosowana jest z powodzeniem dla wcześniaków, niemowląt z zespołami neurologicznymi, ortopedycznymi, genetycznymi oraz prezentujacymi opóźnienia w rozwoju.