Metody

Kinesiology taping

Kinesiology taping

Jest to metoda, która swoje doskonałe rezultaty terapeutyczne osiąga przez działanie sensoryczne plastra kinesiology. Ma on parametry zbliżone do właściwości ludzkiej skóry. Nazwa Kinesiology taping pochodzi z łaciny kinesiologia-nauka o ruchu, a wiec poprzez aplikację plastra dajemy możliwość przywrócenia funkcji.
Metoda ta jest dobrze akceptowana przez pacjentów i działa zgodnie z funkcjonowaniem organizmu przez 24 godziny na dobę ( przedłużenie sesji terapeutycznej).
Efekt terapeutyczny jest zauważalny bezpośrednio po aplikacji i utrzymuje się po jej usunięciu.
Kinesiotaping ma szerokie zastosowanie; wpływa bezpośrednio na funkcje mięśni (normalizacja napięcia mięśniowego), pomaga w ustawieniu anatomicznym stawów, co rzutuje na poprawę ich ustawienia i funkcji. Poprawie ulega również krążenie krwi i chłonki oraz propriocepcja (czucie).