Jeżeli jest coś, co Ciebie lub Twojego pediatrę niepokoi w rozwoju Waszego maleństwa; nie może ono osiągnąć nowego etapu rozwoju (tzw. rozwojowych kamieni milowych) lub pominęło któryś z nich pamiętaj ! nic nie jest stracone.

Prawidłowa ocena rozwoju i cenne wskazówki terapeuty pomogą uporządkować rozwój dziecka i dadzą dobry start w jego dalszym życiu.


Usprawnianie według Metody Vojty i NDT-Bobath ma pomóc dziecku we wszechstronnym rozwoju tak, aby mogło uzyskać niezależność w życiu i wykorzystać swe możliwości na tyle, na ile pozwala istniejące uszkodzenie Ośrodkowego Układu Nerwowego (OUN).

usprawnianie według koncepcji Vojty i NDT-Bobath jest szczególnie przydatne w leczeniu niemowląt i dzieci, ponieważ może być łatwo włączone w ich biologiczny rytm dnia.


Od chwili, gdy dziecko rozwijając się przyjmuje pionową postawę, a później zaczyna chodzić, robi to w charakterystyczny dla siebie sposób. Gdy jest starsze to, po tym jak stoi i jak się porusza możemy je rozpoznać nawet z daleka. Postawa ciała zdradza człowieka i dlatego dla zdrowia rozwijającego się dziecka trzeba zrobić wszystko, aby była on prawidłowa.

Kilka słów o mnie

Od 2001 roku jestem magistrem Fizjoterapii, absolwentką Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu.
Już w czasie studiów moje zainteresowania skierowane były na pracę z dziećmi.

Pragnąc lepiej poznać ich problemy jak i potrzeby często spotykałam się z nimi na oddziałach wielu poznańskich klinik. Tuż po ukończeniu studiów rozpoczęłam współpracę z Kołem Pomocy Dzieciom z Cukrzycą kierując koloniami rehabilitacyjnymi.

Zobacz wiecej>>>

Zakres działalności

Głównym celem działalności jest terapia (rehabilitacja) i ocena neurorozwojowa niemowląt i dzieci oparta na koncepcji neurorozwojowej NDT-Bobath, Vojty i PNF Metody te z dużym powodzeniem sprawdzają się w terapii:

Metody te z dużym powodzeniem sprawdzają się w terapii:

  • mózgowego porażenia dziecięcego,
  • przepuklin oponowo - rdzeniowych,
  • asymetrii posturalnych,
  • zaburzeń ruchowych pochodzenia ośrodkowego,
  • uszkodzonych splotów ramiennych,
  • korekcji wad postawy.
Gabinet Rehabilitacji
prowadzony jest przez
mgr Dagmarę Kulczycką
Certyfikowanego terapeutę NDT-Bobath, Vojty, PNF

Tak pracujemy